Shui Hwu Legend (1999) Full Movie

Shui Hwu Legend
/10 by 0 users

Watch Shui Hwu Legend (1999) : Full Movie Online Free A fantastic film depicting the exploits of the Black Whirlwind knight, Li Kwai: the legendary double axe fighter from the Water Margin.

Title Shui Hwu Legend
Release Date Jul 01, 1999
Genres , , ,
Production Company
Production Countries Hong Kong
Casts 徐錦江, Lam Wai, Hans Zhang, Takahara Keiko, Dalin Fu, Xianhuan Zhou, Xiaobing Hu, Chunzhen Zhang, Kuo Chu Huang, Guanying Ma, Shang Yun Liang
徐錦江
Lam Wai
Hans Zhang
Takahara Keiko
Dalin Fu
Xianhuan Zhou
Xiaobing Hu
Chunzhen Zhang
Kuo Chu Huang
Guanying Ma
Shang Yun Liang
Wang Jian-Jun
<Images posters